Sometimes my job is as easy as breathing…and this was that case. Ondra and Johanka were great and I am happy that I could capture their love. And if you have a feeling you know them, you are right, they are both great photographers and also they have blog called Click and Wander.

Now have a look at these two cuties.

//

Někdy je má práce jednoduchá jako dýchání…a to byl i případ focení s Ondrou a Johankou. Byli úžasní a já jsem ráda, že jsem mohla tu jejich lásku zachytit. A pokud máte pocit, že tydle dva znáte, tak ano, oba jsou to skvělí fotografové a navíc spolu mají blog Click and Wander.

Teď už se na tydle dva mrkněte.